Atlikti darbai

Daudos remontas
Privažiavimas prie Skaudvilės kelyje Nr.1905

Buvusi būklė

Daudos būklė – bloga. Daudos sienutės labai įtrūkusios, atsiradę dideli plyšiai, ko pasėkoje sankasos gruntas plaunamas į daudą.

Būklė baigus remonto darbus

Į seną daudą įtrauktas metalinis gofruotas vamzdis, o tarpas tarp jų užpildytas betonu.
Darbų metu eismas nesustabdomas.
Įrengto vamzdžio diametras – 1,40 m.
Ilgis apačioje – 21,10 m.
Apsauginė antikorozinė danga: cinkas ir kopolimerinė plėvelė Trenchcoat.
Griovio dugnas, sankasos šlaitai sutvirtinti gelžbetoninėmis plokštėmis, plotai rekultivuojami.
Suremontuota dauda tarnaus ilgiau nei 50 metų.